Szczegóły

Tytuł artykułu

L’emigrazione politica italiana in Francia tra le due guerre mondiali: il ruolo della LIDU

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Antifascism ; political emigration ; pacifism ; Luigi Campolonghi ; Alceste De Ambris

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

263-269

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2019.128400

×