Szczegóły

Tytuł artykułu

Genere e rappresentazione del femminile nei testi del diritto e dell’amministrazione in Italia

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Italian language ; gender ; feminization ; legal communication ; contemporary texts

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

353-360

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2019.128409

×