Szczegóły

Tytuł artykułu

Alla ricerca dell’invariante semantica della preposizione da: un’analisi cognitiva del contesto predicativo

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Italian preposition da ; semantic invariant ; conceptualization ; experience ; predicate

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

378-384

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0023-5911

DOI

10.24425/kn.2019.128412

×