Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM) w strategiach rozwoju

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 186 Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski

Autorzy

Słowa kluczowe

Natural potential ; quality of life ; regional development ; regional policy ; Szczecin Metropolitan Area ; tourism

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

196-207

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.01.02

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×