Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany dominacji funkcjonalnych na obszarze metropolii Poznań

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 271

Autorzy

Słowa kluczowe

dominant functions ; functional characteristics ; changes area of the Metropolis of Poznań

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

42-53

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×