Szczegóły

Tytuł artykułu

Geograficzny aspekt badań nad przestrzenią publiczną miast w Polsce

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 271

Autorzy

Słowa kluczowe

public space ; urban space ; geographical studies ; objective approach ; subjective approach

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

75-92

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.15

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×