Szczegóły

Tytuł artykułu

Heat conduction in a finite medium using the fractional single-phase-lag model

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

67

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

single-phase-lagging heat conduction ; Caputo derivative ; fractional heat conduction

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

401-407

Data

30.04.2019

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2019.128599

×