Szczegóły

Tytuł artykułu

Manufacturing process and characterization of electrospun PVP/ZnO NPs nanofibers

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

67

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

electrospinning ; PVP/ZnO ; nanofibers ; band gap ; nanocomposites ; optical properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

193-200

Data

30.04.2019

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2019.128601

×