Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling of load-displacement curves obtained from scaffold components tests

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

67

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

scaffolds ; correlation functions ; approximation of measurement results ; elasticity

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

317-327

Data

30.04.2019

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2019.128602

×