Szczegóły

Tytuł artykułu

Static load test curve analysis based on soil field investigations

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

67

Numer

No. 2

Autorzy

Słowa kluczowe

static pile test ; skin friction ; static load test curve ; soil characteristics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

329-337

Data

30.04.2019

Typ

Artykuły / Articles

DOI

10.24425/bpas.2019.128607

×