Szczegóły

Tytuł artykułu

Wprowadzenie

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-10

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×