Szczegóły

Tytuł artykułu

Konkurencyjność miast na prawach powiatu województw wschodniej Polski

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

finance ; competitiveness ; city ; local development ; synthetic index

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

161-173

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×