Szczegóły

Tytuł artykułu

Instrumenty planistyczne a jakość środowiska zamieszkania w przestrzeni miasta

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

housing environment ; quality of living ; urban development ; strategic urban planning ; spatial planning ; operational programs in urban planning

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

188-201

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×