Szczegóły

Tytuł artykułu

Komunikacja zbiorowa – droga do wysokiej jakości rozwiązań transportowych

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

optimization of public transport ; analysis of the availability of public transport ; transport in Cracow

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

230-242

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×