Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ turystyki na zmianę funkcji przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

tourism ; tourist traffic ; touristification ; urban areas ; Cracow

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

272-284

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×