Szczegóły

Tytuł artykułu

Wymiar fraktalny polskiego organizmu przestrzennego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2018

Numer

No 272

Autorzy

Słowa kluczowe

fractal dimension ; living structure ; spatial organism ; construction categories

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

359–371

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.04.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×