Szczegóły

Tytuł artykułu

Einsteina igła w stogu siana

Tytuł czasopisma

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Rocznik

2016

Numer

Nr 1 (45) 2016 Ingerencje

Autorzy

Współtwórca

Zawadzka, Anna ; Czarnecka, Katarzyna

Słowa kluczowe

projekt LIGO ; fala grawitacyjna

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Zakres

4-9

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

31.03.2016

Typ

Wywiad

Identyfikator

1733-8662
×