Szczegóły

Tytuł artykułu

Effects of porcine epidemic diarrhea virus infection on tight junction protein gene expression and morphology of the intestinal mucosa in pigs

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

pig ; tight junction protein ; PEDV ; diarrhea

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

345-353

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2019.129226

×