Szczegóły

Tytuł artykułu

Rumination time as an indicator of stress in the first thirty days after calving

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

rumination time ; cortisol ; lactate ; cow

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

363-368

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2019.129229

×