Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic diversity study of Fusarium culmorum: causal agent of wheat crown rot in Iraq

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

genetic diversity ; Fusarium ; pathogenicity ; repetitive extragenic palindromict echnique (REP-PCR) ; Triticum aestivum

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

206-213

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.13

Typ

Article

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2019.129279

×