Szczegóły

Tytuł artykułu

Tea tree and wintergreen essential oils in the management of the invasive species Cortaderia selloana and Nicotiana glauca

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cortaderia selloana ; essential oils ; Nicotiana glauca ; phytotoxicity ; tea tree ; wintergreen

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

160-169

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.13

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2019.129281

×