Szczegóły

Tytuł artykułu

The toxicity of Cry1Ia5 transgenic soybean plants against Spodoptera littoralis

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 59

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Cry1Ia5 gene ; enzyme activity ; insect resistance ; soybean ; transformation

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

185-192

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

DOI

10.24425/jppr.2019.129286

×