Szczegóły

Tytuł artykułu

Determination of telomere length and telomerase activity in cattle infected with bovine leukaemia virus (BLV)

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol.22

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

bovine leukaemia virus ; telomerase ; telomeres

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

391-403

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2019.07.01

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 1505-1773

DOI

10.24425/pjvs.2019.129299

×