Szczegóły

Tytuł artykułu

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego jako źródło trudności i niepowodzeń szkolnych dziecka w edukacji wczesnoszkolnej

Tytuł czasopisma

Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych

Rocznik

2018

Wolumin

No LXXI

Autorzy

Słowa kluczowe

kategorie zaburzeń SI ; trudności szkolne ; strategie ; wskazówki do pracy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

83-96

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Pedagogicznych ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Data

2019.05.20

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3418
×