Szczegóły

Tytuł artykułu

Dual hesitant Pythagorean fuzzy Bonferroni mean operators in multi-attribute decision making

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2019

Wolumin

vol. 29

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

multiple attribute decision making (MADM) ; dual hesitant Pythagorean fuzzy sets ; dual hesitant Pythagorean fuzzy Bonferroni mean (DHPFBM) operator ; dual hesitant Pythagorean fuzzy geometric Bonferroni mean (DHPFGBM) operator ; supplier selection ; supply chain management

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

339–386

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2019.06.19

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2384

DOI

10.24425/acs.2019.129386

×