Szczegóły

Tytuł artykułu

Część I/ Parte I/ Part I

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2019

Numer

No 2

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Data

2019.06.06

Typ

Spis treści / Contents

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×