Details

Title

Recenzje: Barbara Stawarz, Wyrazić smutek. Szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018, ss. 286

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2019

Volume

vol. LXVIII

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

415-420

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2019.06.25

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0037-6744
×