Szczegóły

Tytuł artykułu

Miasto portowe – struktura, wyzwania funkcjonalne i modele rozwoju

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 188 Mieszkać w porcie

Autorzy

Słowa kluczowe

Models of port cities development ; port cities ; seaports ; spatial structure

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

33-46

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×