Szczegóły

Tytuł artykułu

Dublin Docklands – rola operatora przekształceń oraz jego działań na rzecz kształtowania środowiska zamieszkania i ich ocena w długiej perspektywie przebudowy dzielnicy poportowej (1990-2015)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 188 Mieszkać w porcie

Autorzy

Słowa kluczowe

Dublin Docklands ; development agency ; large scale urban developments

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

255-266

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.06.27

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×