Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ oceny wartości zachowanego kulturowego dziedzictwa materialnego na proces inwestycyjny na terenach Stoczni Gdańskiej objętych programem rewitalizacyjnym

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2018

Wolumin

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Autorzy

Słowa kluczowe

cultural heritage ; Gdańsk Shipyard ; revitalization program

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

254-268

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Data

2019.07.18

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×