Details

Title

Recenzje: "Pieniądz i banki w Wielkopolsce" (red. Witold Garbaczewski i Roman Macyra). Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce, Poznań 2009

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2010

Volume

Rok LIV

Numer

Zeszyt 1 (189)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

106-110

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2010

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×