Details

Title

Recenzje: Barbara Butent-Stefaniak, Dorota Malarczyk, Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy XII wieku), Wrocław 2009

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2010

Volume

Rok LIV

Numer

Zeszyt 1 (189)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

110-113

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2010

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×