Details

Title

Obrót pieniężny w Nowej Marchii w okresie askańskim (ok.1250–1319) w świetle mennictwa krajów niemieckich

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 1 (187)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

83-86

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0043-5155
×