Details

Title

New finds of roman coins from the basin of the river Bzura

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Authors

Contributor

Skórska, Joanna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

193-224

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×