Details

Title

Konferencja „Dorobek naukowy profesora Mariana Gumowskiego. W 35. rocznicę śmierci”, 23 października 2009 r., Instytut Historii i Archiwistyki UMKw Toruniu

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

2009

Volume

Rok LIII

Numer

Zeszyt 2 (188)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

293-294

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2009

Type

Kronika/ Chronicle

Identifier

ISSN 0043-5155
×