Details

Title

Cierpienia i nieszczęścia bohaterów tragedii greckiej w relacji innych dramatis personae

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 74 (2019)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

9-23

Date

2019.12.02

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/meander.2019.130849

×