Details

Title

Św. Tomasz z Akwinu (1224–1274): Modlitwa przed studium, przełożyła Anna M. Komornicka

Journal title

Meander

Yearbook

Vol. 74 (2019)

Authors

Contributor

Komornicka (przeł.), Anna M.

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

202-203

Date

2019.12.02

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0025-6285

DOI

10.24425/meander.2019.131000

×