Details

Title

Pałac Andrzeja Deskura w Sancygniowie a problem upamiętniania wielkich rodaków na elewacjach rezydencji ziemiańskich w Królestwie Kongresowym

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2019

Volume

Andrzej Deskur’s palace in Sancygniów, and the problem of honouring great countrymen on the frontages of landowners’ residences in Congress Kingdom

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

49-71

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2020.02.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

DOI

10.24425/rhs.2019.131199

×