Details

Title

Cyprian Godebski and his international career in Paris in the Age of Gautier and... Bourdelle . = Cyprian Godebski i jego między-narodowa pozycja w Paryżu w epoce Gautiera i... Bourdelle’a

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2019

Volume

No XLIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

111-124

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2020.02.28

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3472

DOI

10.24425/rhs.2019.131202

×