Details

Title

Review: Baltazar Castiglione, “Książka o dworzaninie”, przekład, wstęp i opracowanie Andrzej Borowski, Universitas, Kraków 2018

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2019

Volume

No XLIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

139-142

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Date

2020.02.28

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3472

DOI

10.24425/rhs.2019.131204

×