Details

Title

Theory of the minimum in architecture

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2017

Volume

vol. XLV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

29-74

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2017

Type

Materiały źródłowe / Source materials

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×