Details

Title

Maria Ossowska – life as a project

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2020

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

277-285

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2020.06.18

Type

Artykuł biograficzny / Biographical article

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2020.132983

×