Details

Title

Metaphysics and the idea of salvation

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2020

Numer

No 2

Authors

Keywords

metaphysics ; idea of salvation ; problem of evil ; eschatology

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

143-159

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW

Date

2020.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1230-1493

DOI

10.24425/pfns.2020.133142

×