Details

Title

The coverage of the Battle of Warsaw (1920) in the news service of the 'Ilustrowany Kurier Codzienny'

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2020

Volume

t. 23

Numer

No 2

Authors

Keywords

Polish press in the 20th century ; war reporting ; Polish-Soviet War ; Battle of Warsaw (12–25 August 1920) ; Ilustrowany Kurier Codzienny

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

155-168

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2020.07.09

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1509-1074

DOI

10.24425/rhpp.2020.133429

×