Details

Title

Spatial planning or land-use zoning

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2017

Volume

vol. XLV

Authors

Keywords

Zoning and Land Use ; Area Development Plan

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

309-319

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Date

2020.06.08

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3450 ; eISSN 2450-0038
×