Details

Title

Roman denarii in the Bogaczewo and Sudovian cultures . = Denary rzymskie w kulturach bogaczewskiej i sudowskiej

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

Rok LII

Numer

Zeszyt 2 (186)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

139-165

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2008

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×