Details

Title

Unique roman gold coins and medallions in the collection of The National Museum of Ukrainian History in Kyïv . = Unikatowe złote numizmaty rzymskie z kolekcji Narodowego Muzeum Historii Ukrainy w Kijowie

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

Rok LII

Numer

Zeszyt 2 (186)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

167-181

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2008

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×