Details

Title

Recording recent roman coin finds from Poland (2004–2007) . = Rejestracja znalezisk monet rzymskich z terenu Polski (2004–2007)

Journal title

Wiadomości Numizmatyczne

Yearbook

Rok LII

Numer

Zeszyt 2 (186)

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

195-208

Publisher

Komitet Nauk Historycznych PAN

Date

2008

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0043-5155
×