Szczegóły

Tytuł artykułu

Microbial communities in the rhizosphere soil of soybean cultivated after tansy phacelia, winter wheat, white mustard, rye, agrimony and soybean as previous crops

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

rhizosphere soil ; previous crops ; tansyphacelia ; winter wheat ; white mustard ; rye ; agrimony ; soybean

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

277-286

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

26.10.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345
×