Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of fructose and glucose occurring on fruit surface on the growth of fungi that cause sooty blotch of apple

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2004

Wolumin

vol. 44

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

sooty blotch ; plant cuticle ; cuticle permeability ; surface sugars

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

287-291

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

02.12.2004

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345
×